Bilfinger Industrier Norge AS

Navigation
Young in Bilfinger Industrier

Young in Bilfinger Industrier

Nettverket er en kombinasjon av sosiale happenings og faglig innhold, som har til formål å være en bidragsyter i Bilfingers fremtidige organisasjonskultur. Bedre integrering av nye medarbeidere, etablering av gode relasjoner, erfaringsutveksling på tvers av lokasjoner og bidrag til nytenking, innovasjon og utvikling er noen av nettverkets fokusområder.

Målgruppen er administrasjonsansatte under 35 år.