Bilfinger Industrier Norge AS

Navigation

Bilfinger Industrier er et av Norges største selskaper innen fagområdene isolering, stillas og overflatebehandling (ISO) samt tilkomstteknikk, innredning og passiv brannbeskyttelse. 

Selskapets satsing på multidisipline leveranser innen ISO-fag, teknologiutvikling og fokus på helse, miljø og sikkerhet har vært viktige elementer i utviklingen av selskapet slik det fremstår i dag. 

Bilfinger Industrier er en del av Bilfinger-konsernet, en ledende internasjonal aktør innen industrielle tjenester med 69 000 medarbeidere

 

Les mer her

Kontakt oss

Sentralbord: +47 480 24 444

Postadresse:
PB 1134, 4391 Sandnes

Besøksadresse:
Kanalarmen 8, 4033 Stavanger

Bilfinger Industrier Norge AS

Les siste Bilfinger Magasinet her