Logg inn

 
 
 • Tjenester/ Produkter
  Bilfinger Industrier tilbyr produkter innenfor isolering, brannbeskyttelse og innredningssystemer til offshore- og landbasert industri.
  Les mer
  • Stillas
   Det handler om å skaffe sikker atkomst over alt.
   Les mer
  • Bilfinger Habitat
   Bilfinger Industriers nye løsning på overtrykkshabitat revolusjonerer bransjen: Habitatsystemet er portabelt, fleksibelt, kostnadsbesparende og HMS-effektivt.
   Les mer
  • Overflatebehandling, UHT, passiv brannbeskyttelse
   Bilfinger Industrier utfører tjenester innen: Overflatebehandling, sandblåsing/sprøytemaling, høytrykksrengjøring/UHT, passiv brannbeskyttelse og metallisering.
   Les mer
  • Isolering
   Bilfinger Industrier utfører fagmessig installasjon av optimale isolasjonssystemer mot varmetap, kuldetap, lyd og brann.
   Les mer
  • Ingeniørtjenester
   Godt ingeniørarbeid er en av de viktigste suksessfaktorene i gjennomføringen av prosjekter. Bilfinger Engineering utgjør derfor en verdifull forskjell.
   Les mer
  • Arkitekt/Innredning
  • Lambda Products
   For å kunne tilby våre kunder et så fullgodt produkt- og tjenestespekter som mulig, utfører Bilfinger Industrier egen produksjon av prefabrikkerte isoleringssystemer. 
   Les mer
  • Teknologi

   All utvikling begynner med kunnskap og nytenkning.

   Les mer
  • Tilkomstteknikk
   Bilfinger ble som andre bedrift i Norge sertifisert i henhold til den nye standarden som kom i 2012. Norsk Standard 9600 Arbeid i tau (heretter NS9600) er en videreutvikling av det som tidligere var SOFT-bransjestandard som har vært i bruk siden sent på 1990-tallet da tilkomstteknikk ble introdusert som metode på norsk sektor.
   Les mer
 • Om oss
  Gjennom en lang historie som har røtter mer enn 100 år tilbake, har vi skaffet oss et solid fotfeste i et krevende marked. Bilfinger Industrier har de senere årene utviklet seg til å bli blant de ledende innen multidisipline tjenester.
  Les mer
 • Karriere
  • Jobbe i Bilfinger
   Vi trenger alltid nye dyktige medarbeidere.
   Les mer
  • Lærlinger
   Lærlingplass i Bilfinger Industrier, betalt utdannelse.
   Les mer
  • Bilfinger Academy
   Bilfinger Academy ble etablert for å gjøre oss i stand til å oppnå våre mål for fagkompetanse, slik at våre tjenester oppfyller kundenes krav til arbeidsytelse og sikkerhet. Kompetansestyring er satt i system, og er en verdifull bidragsyter til videreutvikling av selskapet vårt. Bilfinger Academy er sentrum for nesten all utdanning og kompetanseutvikling i Bilfinger Industrier.
   Les mer
  • Young in Bilfinger Industrier
   YiBI er er nettverk for alle administrasjonsansatte under 35 år, på tvers av lokasjon og avdeling.
   Les mer
  • Bilfinger In Motion
   Bedriften har fokus på trening og god helse blant våre medarbeidere. I vår kampanje "Bilfinger in Motion" oppfordrer vi til et fysisk og sosialt aktivt liv.
   Les mer
 • HMSK & Risk
  Null skade på personell, miljø og materiell er et uttalt mål for Bilfinger Industrier sine aktiviteter.
  Les mer
 • Nyheter
 • Compliance
  Verdigrunnlaget i Bilfinger Industrier skal være basert på full gjensidig åpenhet, tillit, respekt, ærlighet, lojalitet og utvist vilje til effektivt samarbeid i alle forhold.
  Les mer
 • Prosjekter
  • Offshore
   • Veslefrikk og Huldra
    Huldra er det første Statoil-opererte feltet uten fast bemanning. Styringen skjer fra Veslefrikk B-plattformen.
    Les mer
   • Brage
    Brage er et oljefelt med noe gass. Brage-plattformen er en integrert bolig-, prosess- og boreplattform med stålunderstell.
    Les mer
   • Heimdal
    Heimdal Gass-senter, i PL036, er knutepunkt for prosessering og distribusjon av gass, og består av en integrert stålplattform, samt en ny stigerørsplattform.
    Les mer
   • Sleipner B
    Sleipner Vest-feltet i blokkene 15/6 og 15/9 i Nordsjøen ble oppdaget i 1974. Produksjonen av gass og kondensat startet i august 1996.
    Les mer
   • Sleipner A
    Sleipner Øst-feltet er utbygd med bore- og produksjonsplattformen Sleipner A, som har broforbindelse til en gassbehandlingsplattform og fakkeltårn. Produksjonen startet i august 1993.
    Les mer
   • Snorre A
    Snorre er et oljefelt som ligger i Tampenområdet i den nordlege delen av Nordsjøen. Snorre A i sør er en flytende stålinnretning (TLP) med bosted-­, bore-­ og prosess­anlegg. Snorre A har også et eget prosessanlegg for produksjonen fra Vigdisfeltet.
    Les mer
   • Snorre B
    På den nordlige delen av snorrefeltet ligger Snorre B som er en halvt nedsenkbar integrert bore-­, prosess-­ og bostedinnretning.
    Les mer
   • Hammerfest
    Snøhvit er den første utbyggingen i Barentshavet. Uten installasjoner på havoverflaten føres store mengder naturgass til land og kjøles ned ved verdens nordligste og Europas første eksportanlegg for LNG, Liquified Natural Gas.
    Les mer
   • Oseberg C
    Oseberg C ligger 14,3 km nord for Oseberg feltsenter, og er en integrert bolig-, prosess- og boreplattform plassert på en ståljacket. Det produseres olje fra 18 brønner. Fra tre av brønnene sendes oljen gjennom en flerfase-rørledning til feltsenteret for prosessering.
    Les mer
   • Oseberg Øst
    Den minste av plattformene i Oseberg-området, Oseberg Øst, ligger 25 kilometer nordøst for Oseberg feltsenter. 
    Les mer
   • Oseberg Feltsenter
    Oseberg feltsenter omfatter de tre plattformene Oseberg A, B og D, som er bundet sammen med broer i den sørlige delen av Oseberg-feltet.
    Les mer
   • Oseberg Sør
    Oseberg Sør er et oljefelt rett sør for Oseberg, i den nord­lege delen av Nordsjøen. Feltet er bygget ut med en integrert stålinnretning med bostedkvarter, boremodul og forstestegsseparasjon av olje og gass.
    Les mer
   • Ula
    Ula-feltet ligger i den sørlige delen av Nordsjøen og har vært i drift siden oktober 1986. Feltet forventes å produsere fram til 2028 og nå fungerer det som et knutepunkt for tilstøtende felt.
    Les mer
   • Valhall hook-up
    I løpet av 2012 ventes den nye kombinerte bolig -og prosessplattformen å starte produksjonen. Med den nye plattformen i full drift blir Valhall klar for å produsere til 2050.
    Les mer
   • Skarv
    Ved utgangen av mai 2012 var alle de 13 stigerørene trukket inn i dreiesylinderen (turret) på Skarvskipet. Det er god fremdrift i de gjenværende arbeidene forut for produksjonsstarten i 4.kvartal 2012. Dette omfatter blant annet overlevering fra prosjekt til drift, ferdigstilling av toppdekk, oppkopling og oppstart av havbunnssystem.
    Les mer
   • Valhall
    Valhall block 2/8 - PL 006B, er et oljefelt lokalisert 70 meter under vann. Feltet startet først med tre plattformer, men har i dag åtte.
    Les mer
   • Petrojarl 1
    Petrojarl 1 er spesialdesignet for oljeproduksjon i de barske farvann i Nordsjøen. Prosessystemet omfatter atskillelse og stabilisering av råolje.
    Les mer
   • Heidrun
    Heidrun-feltet i Norskehavet har produsert olje og gass siden oktober 1995. Feltet er utbygd med en flytende strekkstagplattform i betong. Heidrun ble påvist av Conoco i 1985 som var operatør i lete- og utbyggingsfasen.
    Les mer
   • Norne
    Produksjonen på Norne startet 6. november 1997. Lisensen ble tildelt I blokk 6608/10-11 i 1986. Blokken er lokalisert 85 kilometer fra Heidrun og har en havdybde på 380 meter.
    Les mer
   • Njord A og B
    Njord-feltet er bygd ut med en flytende stålplattform, Njord A, med et integrert dekk med bore- og prosesseringsanlegg og boligkvarter. I den første fasen av feltets levetid ble oljen hentet opp gjennom 11produksjonsbrønner, mens fire injeksjonsbrønner sendte gassen ned igjen i reservoaret som trykkstøtte. Fra desember 2007 ble en ny fase innledet hvor også gassen på feltet utvinnes.

    Les mer
  • Onshore
   • Sture og Kollsnes
    Prosessanleggene på Kollsnes i Øygarden vest for Bergen behandler gassen fra feltene Troll, Kvitebjørn og Visund. Sture-terminalen i Øygarden kommune i Hordaland er en viktig utskipningshavn for råolje.
    Les mer
   • Kalundborg

    Statoils raffineri i Kalundborg, nordvest på Sjælland i Danmark, foredeler råolje og kondensat til bensin, flydrivstoff, diesel, propan, fyringsolje og brenselolje.  

    Les mer
   • Herøya Industripark
    Rundt 90 virksomheter er etablert i Herøya Industripark. De representerer et stort mangfold i størrelser og bransjer – fra industri- og vedlikeholdsbedrifter med mange hundre ansatte, til mindre gründerbedrifter med noen få ansatte.
    Les mer
   • Kvitebjørn
    Kvitebjørn er et gasskondensatfelt øst i Tampenområdet i den nordlege delen av Nordsjøen. Feltet er bygget ut med en integrert bosted­, bore­ og prosessinnretning med bunn­fast stålunderstell. Borekaks og produsert vann blir injisert i en egen deponibrønn.
    Les mer
   • Aker Egersund
   • Kårstø
    Bilfinger Industrier AS har nylig inngått to kontrakter med Aibel AS for ISO-arbeid på Statoil sitt raffineri på Kårstø.
    Les mer
   • Esso Slagentangen
    Raffineriet på Slagentangen har en produksjonskapasitet på 6 millioner tonn oljeprodukter per år og produksjonen er basert på råolje fra Nordsjøen.
    Les mer
   • Kårstø
    Kårstø prosesseringsanlegg i Nord-Rogaland spiller en nøkkelrolle når det gjelder transport og behandling av gass og kondensat (lettolje) fra viktige områder på norsk kontinentalsokkel. 
    Les mer
   • Mongstad
   • Fredericia
    Shell Raffinaderiet er beliggende 4 km nord for Fredercia og er med 4 rørledninger, hver 7km lange, forbundet med havneterminalen der ligger i Øst Fredericia.
    Les mer
   • Kopier - Hammerfest
    Snøhvit er den første utbyggingen i Barentshavet. Uten installasjoner på havoverflaten føres store mengder naturgass til land og kjøles ned ved verdens nordligste og Europas første eksportanlegg for LNG, Liquified Natural Gas.
    Les mer
 • Kurs
  Med tilrettelagt infrastruktur og høy fagkompetanse, lanserer Bilfinger Industrier deler av sitt kurstilbud eksternt. Bilfinger Industrier har bred kompetanse på fag og kursvirksomhet som er etterspurt i markedet.
  Les mer
 • Nytt navn og ny logo
 • Kompetanse forplikter - derfor har vi Bilfinger Academy
 • Bilfinger Industrier har arbeidet med de fleste feltutbygginger i Nordsjøen
 • Vi trenger alltid nye dyktige medarbeidere
 • Navneendring
 • Bilfinger Academy
 • TJENESTER OG PRODUKTER
 • Ledige stillinger
Ny kontrakt for Bilfinger ved raffineriet i Kalundborg

Ny kontrakt for Bilfinger ved raffineriet i Kalundborg

Statoil Refining Denmark A/S har tildelt Bilfinger Industrier Danmark A/S ny rammeavtale på ISO-vedlikehold ved raffineriet i Kalundborg i Vestsjælland.
Pressemelding

Pressemelding

Ny administrerende direktør i Bilfinger Industrier Norge AS.
  • aug
   06
   2014

   Over 1000 fagbrev i Bilfinger Industrier

   For første gang i Bilfinger Industriers historie har bedriften over 1000 medarbeidere med fagbrev. Resultatene gleder HR Director Rune Erland.
  • jun
   18
   2014

   Smart habitat fra Bilfinger

   Bilfinger Industriers nye løsning på overtrykkshabitat revolusjonerer bransjen: Habitatsystemet er portabelt, fleksibelt, kostnadsbesparende og HMS-effektivt.
  • mai
   23
   2014

   Edvard Grieg-kontrakt til Bilfinger Industrier

   Pressemelding: Lundin Norway AS har tildelt Bilfinger Industrier rammeavtale på ISO-vedlikehold på plattformen Edvard Grieg. Kontrakten har en varighet på 4 år, med 2 + 2 års opsjonsavtale.
  • mai
   13
   2014

   Tommelen opp for Bilfinger på Brage

   Pressemelding: - Dette er en strategisk viktig kontrakt for oss, vi har stor tro på Wintershall Norge AS virksomhet på norsk sokkel i årene som kommer, sier Bjørn Harald Celius, CEO i Bilfinger Industrier.
  • apr
   29
   2014

   Revolusjonerende Jetbrann-isolering

   I samarbeid med Favuseal AS utvikler, tester og sertifiserer Bilfinger Industrier en ny produktserie for passiv brannbeskyttelse og isolasjonsløsninger som vil revolusjonere ISO-markedet.
  • apr
   14
   2014

   Bilfinger utnevner ny Regional Administrator for Nord-Europa

   Bilfinger SE: 1. april 2014 ble Bjørn Harald Celius utnevnt til Regional Administrator for Bilfinger-selskapene i Norden. Celius er administrerende direktør (COE) i Bilfinger Industrier Norge AS.
  • mar
   24
   2014

   Bilfinger SE Annual Report 2013

   "We view the year 2014 with a sense of confidence and are determined to take advantage of the opportunities that are presented to us." Roland Koch, Chairman of the Executive Board.
  • mar
   14
   2014

   Vel gjennomført NM for isolatørlærlinger

   Vinneren av årets NM for isolatørlærlinger ble Thomas Hellesund fra Bilfinger Industrier. Sara Steinsvik, fra samme bedrift, fikk en flott andreplass.
  • feb
   10
   2014

   Bilfinger vinner kontraktsforlengelse med BP Norge

   Pressemelding: BP har utøvd opsjon på rammekontrakten med Bilfinger Industrier Norge inngått i 2011. Kontraktsforlengelsen gjelder ISO-vedlikehold på feltene Vallhall, Ula og Skarv og har en verdi på 400 millioner kroner.
  • jan
   08
   2014

   Tre nye år på Sleipner for Bilfinger Industrier

   Pressemelding: Statoil har utøvd opsjon på Sleipner gjennom rammeavtalen vedrørende Gudrun for disiplinene isolasjon, stillas og overflate. Opsjonsverdien er gjeldende fra 01.08.14 til 05.09.17, med mulighet for to pluss to års opsjon. Opsjonen har en verdi på 300 MNOK.