Reparasjoner, Vedlikehold og Mindre Modifikasjoner

Bilfinger Industrier kan levere forenklede prosesser og gjennomføringsmodeller som medfører signifikante besparelser ved reparasjoner, modifikasjoner og vedlikeholdsoppdrag. Våre ingeniører utfører arbeidsforberedelse, prosjektering, gjennomføring, risikoanalyse, kvalitetskontroll, ferdigstillelse og overlevering til drift.

Våre kunder drar nytte av at vi allerede er til stede på anleggene med ledelse og flerfaglige arbeidslag som har inngående kjennskap til kundens anlegg og drift.  Et utvidet tjenestespekter knyttet til mindre modifikasjoner vil derfor kunne bidra til økt effektivitet på anlegget.

Vårt personell utfører oppgaver som piperensing, skifte av ventiler, rekkverk, kabelgater og så videre.

Business Enquiry

Kontakt oss
Unten

Felter merket med * må fylles ut. Personvernerklæring

Sende
Skrive ut