Rigging og Løfting

Bilfingers personell utfører driftsstøtte-tjenester som rigging og anhuking.  Bilfinger Industrier kan utføre riggetjenester og levere sertifisert riggeutstyr hvor dette er påkrevd. I forbindelse med rigging kan vi tilby tjenester blant annet i forbindelse med vedlikehold, modifikasjoner, bruksgodkjennelse, oppheng og bruk av midlertidig løfteutstyr, og sjekk av løfteinnretning. Vi kan lede eller assistere riggeoperasjoner.

Business Enquiry

Kontakt oss
Unten

Felter merket med * må fylles ut. Personvernerklæring

Sende
Skrive ut