Operasjonell Støtte

Bilfinger tilbyr annen operasjonell støtte, som:

Mekanisk og Elektro

Rigging og Løfting

Redningslag

 

Bilfinger kan tilby ingeniørstøtte som en del av øvrige aktiviteter. Dette kan for eksempel innebære

 • Planlegging av vedlikeholdskampanjer, revisjonsstanser og årsprogrammer
 • Prosjektering knyttet til årlig arbeidsomfang
 • Jobbsetting av vedlikeholdsaktiviteter
 • Arbeidsforberedelse
 • Estimering av arbeidsomfang knyttet til kampanjevedlikehold eller årsprogrammer
 • Løpende oppdatering av planer, estimater, status og fremdrift
 • Materialhåndtering/koordinering/lagerhold
 • Værtildekking og tildekking mot tilstøtende områder
 • Transport av utstyr og materiell
 • Koordinering mellom disipliner ved utførelse av arbeid
 • Utarbeiding av dokumentasjon
 • Opprydding
 • Administrativ støtte
 • Inspeksjonsassistanse

Business Enquiry

Kontakt oss
Unten

Felter merket med * må fylles ut. Personvernerklæring

Sende
Skrive ut