We Make Access Solutions Work

Bilfinger ble som andre bedrift i Norge sertifisert i henhold til den nye standarden som kom i 2012. Norsk Standard 9600 Arbeid i tau (heretter NS9600) er en videreutvikling av det som tidligere var SOFT-bransjestandard som har vært i bruk siden sent på 1990-tallet da tilkomstteknikk ble introdusert som metode på norsk sektor.

Bilfinger sin avdeling for tilkomstteknikk er bygget på den samme malen for kvalitet og HMS som alle andre disipliner i Bilfinger. Arbeid i tau er regulert gjennom NS9600. Bilfinger sin HMS-målsetting "Zero is Possible" er noe våre tilkomstteknikere har svært høyt fokus på.

Alle 96 Bilfingers tilkomstteknikkoperatører er sertifisert i henhold til kravene i NS9600, og har gjennom flere år med arbeid i høyden et høyt fokus på HMS.

Metoden er svært fleksibel, og muliggjør enkel og rask tilkomst på de aller fleste tenkelige steder. Sikring av verktøy, deler og alt annet som skal med opp i høyden er en naturlig del av arbeidsmetodikken

Som en av Skandinavias ledende kontraktører innen til olje- og gassindustrien, er Bilfinger opptatt av å ha medarbeidere som til enhver tid er kvalifisert til å møte de ulike krav Bilfinger Industrier, våre kunder, myndigheter og andre stiller overfor oss. Kombinasjon av tilkomstteknikk og ISO/Svarte og Hvite fag, høyner effektiviteten og produktiviteten i gjennomføringen av vårt arbeid.

Vår visjon er å være "Den foretrukne tilkomstteknikk partner til olje og gass industrien."

Portal for ansatte i TT-avdelingen

TT-portalen

Business Enquiry

Kontakt oss
Unten

Felter merket med * må fylles ut. Personvernerklæring

Sende
Skrive ut