We Make Inspection Services Work

Bilfinger Industrier Norge leverer konvensjonelle NDT-tjenester til våre kunder innen olje- og gassindustrien som en integrert leveranse i våre langsiktige rammeavtaler på offshore og onshore anlegg. Bilfinger leverer også en rekke mer spesialiserte NDT-teknikker og tjenester gjennom vårt søsterselskap i Aberdeen.

Bilfinger leverer derfor et bredt spekter av inspeksjons- og NDT-tjenester på tvers av Nordsjøen, både i Storbritannia og Norge. Vi besitter DnV godkjennelse for ISO 9001, 14001, OSHAS 18001 og UKAS godkjennelse for BS EN ISO 17020. I tillegg er vi aktive medlemmer av både SOFT og IRATA i henholdsvis Norge og Storbritannia.

Totalt har vi i overkant av 250 NDT teknikere som leverer både konvensjonelle og avanserte NDT-tjenester hvor vi benytter oppdatert teknologi og teknikker i våre oppdrag.

Våre NDT-teknikere har støtte fra vårt kompetansesenter innen inspeksjon som er lokalisert i Aberdeen, samt støtte fra lokal prosjektledelse og fagledelse innen tilkomstteknikk og NDT.

Bilfinger har etablert et sterkt NDT-miljø og kompetansesenter gjennom investering i spesialisert utstyr og industritilpassede utviklingsprogrammer. Vi har også investert betydelig i implementering av det siste innen inspeksjonsteknikker og løsninger, og har også etablert industrisamarbeid gjennom eksempelvis HOIS.

Våre opplærings- og utviklingsprogrammer skal sikre at våre teknikere er fullt opplært, sertifisert og besitter de rette holdninger i forhold til vår HMS-kultur og strategi.

Business Enquiry

Kontakt oss
Unten

Felter merket med * må fylles ut. Personvernerklæring

Sende
Skrive ut