Teknisk Rengjøring

Bilfinger Industrier Norge AS utfører arbeid på en rekke plattformer, hvor vi har opparbeidet erfaring og har verktøy, utstyr og ressurser tilgjengelig på anleggene. Vi har utarbeidet standarder og beste praksis for teknisk rengjøring med enkle beskrivelser for vårt personell, med risiko og LEAN i fokus.

Vi utfører regelmessige helsekontroller i forhold til arbeidet og kliniske undersøkelser. Vi har selektiv helseovervåkning av personell som arbeider med de særlig helsefarlige stoffene Benzen, Kvikksølv, H2S og LRA.

Vi gir personell opplæring, kursing og nødvendig vaksinering.

 

Høytrykksrengjøring/UHT vasking
Høytrykksspyling benyttes for å forbehandle flater ved hjelp av vann med trykk på opptil 2500 BAR. Høytrykksspyling med vann er en miljøvennlig forbehandling som benyttes på offshore installasjoner og stadig flere landanlegg. Kun kvalifisert personell med sertifisering utfører denne typen operasjoner.

 

Andre tjenester:

 • Syrevasking med milde "grønne" syrer
 • Rengjøring med alkaliske vaskemidler
 • Åpne tette strømningsrør
 • Åpne tett "Flowline"
 • Utføre Boltetrekking
 • Rengjøring av;  
  • Lukkede og åpne avløpssystemer
  • Diesel tanker
  • Drikkevannstanker
  • Hydrosykloner
  • Mud tanker
  • Prosessutstyr
  • Kjøleribber
  • Oljekjølere
  • Spilloljetanker

 

Business Enquiry

Kontakt oss
Unten

Felter merket med * må fylles ut. Personvernerklæring

Sende
Skrive ut