Arkitekt og innredning

Bilfinger Industrier Norge AS er en ledende leverandør av arkitekt- og innredningstjenester til olje- og gassbransjen. Bilfinger Industrier spesialiserer seg på design, oppgradering, ombygging og oppussing av offshore-boligkvarter.

Services

Bilfinger Industrier Norge utfører arkitekt/innredningsarbeid for operatørselskaper og oppdragsgivere innen vedlikehold og modifikasjon. Prosjektene spenner fra nybygg, via modifikasjoner til drift og vedlikehold, og gjennomføres både onshore og offshore.

Med et ekspertteam bestående av multidisiplin-ingeniører, tilbyr Bilfinger komplett prosjektledelse bestående av design, innkjøp, installasjon, personell, materiell og underleverandører.

Utvendige arkitektmaterialer

 • Komplette containere for kontor, pauserom, WC, verksted med mer
 • Utvendige brannvegger, prefabrikkerte med/uten "blast" motstand (brannklasser A og H)
 • Vindvegger, kassettvegger og "heatshields"

Innvendige arkitektmaler

 • Innvendige brannvegger. Prefabrikkerte elementer (brannklasse A og H)
 • Lette innvendige vegger for inndeling av rom
 • Himlinger
 • Dører og vinduer. Fra tunge pneumatiske branndører til lettere personelldører
 • Gulv og gulvbelegg. Oppbygde gulv (datagulv), flytende gulv, avrettingsmasser
 • Møbler – fra stoler og bord til komplette laboratorieinnredninger og kontrollromspulter
 • Skilt og IDskilt til plattformer

Arkitekt-engineering og isoleringsmaterialer

 • Tettinger for penetrasjoner. Utarbeidelse av penetrasjonsdossier med brannklassesertifisering
 • Isolering av stål: dekk og skott. Brann, termisk eller akustisk
 • Akustiske kassetter eller andre lyddempende elementer

Vi leverer onshore og offshore

 • Designstudier og 3d visualiseringer

 • FEED (Front End Engineering and Design)

 • Komplette containere

 • Brannvegger

 • Vindvegger

 • Lugarinnredning

 • Kjøkkeninnredning

 • Prosjektledelse

   

Business Enquiry

Kontakt oss
Unten

Felter merket med * må fylles ut. Personvernerklæring

Sende
Skrive ut