Om Bilfinger Industrier Norge

Historie

Gjennom en lang industriell historie har selskapet etablert et solid fotfeste som leverandør av industrielle tjenester. Bilfinger Industrier er i dag en ledende ISO-bedrift innenfor olje og gassindustrien.

Vi leverer tjenester innen:

 • Vedlikehold: isolering, stillastjenester, overflatebehandling, brannbeskyttelse og habitat
 • Tilkomstteknikk
 • Arkitekt og innredning
 • Industriell rengjøring: teknisk rengjøring og asbesthåndtering
 • Inspeksjon
 • Operasjonell støtte
 • Ingeniørtjenester

Bilfinger Industrier er en del av konsernet Bilfinger SE, med hovedkontor i Mannheim, Tyskland.

Bilfinger-konsernet er en ledende internasjonal leverandør av industrielle tjenester. Porteføljen dekker hele verdikjeden fra rådgivning, prosjektering, produksjon, montering, vedlikehold, anleggsutvidelse samt revisjonsstansarbeid og inkluderer også miljøteknologi og digitale applikasjoner.

Bilfinger Industrier har i dag 1050 ansatte i Norge. Med sine 37.000 ansatte på verdensbasis opprettholder Bilfinger de høyeste standarder for sikkerhet og kvalitet og genererte et produksjonsvolum på € 4,2 milliarder i regnskapsåret 2016.

Vårt brede tjenestespekter gjør oss i stand til å påta oss større oppgaver og ansvar.  For kunden gir dette fordeler som:

 • Optimal planlegging og gjennomføring
 • Større fleksibilitet 
 • Lavere totale kostnader gjennom effektiv administrasjon og ledelse
 • Spesialisert kompetanse tilgjengelig i Norge, gjennom vår globale teknoligidivisjon eller ved andre lokasjoner

Investering i kompetanse gir langsiktig avkastning

I regi av Bilfinger Academy ivaretar vi en viktig del av medarbeidernes utdanning og utvikling. Her gjennomføres fagopplæring, tverrfaglig utdannelse, kursing innen HMSK, oppfølging av lærlinger og lederutviklingsprogram.

Med dette oppnås økt fagkunnskap og flerferdighet, noe som igjen bidrar til kvalitet, effektivitet og fleksibilitet.

Vårt Academy tilbyr også fagkurs for eksterne deltakere. Du kan lese mer om dette her. 

Våre viktigste markeder

Bilfinger Industrier har bred erfaring fra store og små prosjekter på ulike områder. Våre viktigste markeder er: 

 • Olje- og gassindustrien, onshore og offshore. Vi sikter oss inn på nybygg/utbyggingsprosjekter og langsiktige vedlikeholds- og modifikasjonsprosjekter
 • Lokale markeder innen tradisjonell prosess-, verksteds- og næringsmiddelindustri 

Våre Lambda-Produkter

For å komplettere vårt tjenestespekter leverer vi testet og sertifiserte stål/polymerstål- kasser og jakkeløsninger til on- og offshore og marinindustri. Vi leverer standard og skreddersydde løsninger som er tilpasset kundens behov fra våre prefabrikeringsverksteder. Vi produserer etter Norsok krav og kundespesifikke behov, som overholder fastsatte interne prosedyrer. HMSK er en naturlig del av kvalitetsarbeidet i våre produksjonslokaler.

Grunnlaget for videre suksess

Fremtidig suksess krever at vi utvikler oss i takt med markedet. Derfor skal vi alltid jobbe for å styrke vår posisjon som en kompetent, nytenkende og endringsdyktig organisasjon. Våre kunder skal trives med å arbeide med oss. De skal oppleve entusiasme, engasjement og at vi stadig finner kostnadseffektive arbeidsmetoder og produktløsninger.

 

 

Kontakt Oss

Hovedkontor Stavanger

Telefon: +47 480 24 444

Skrive ut