We make safety work

Zero is possible!

Null skade på personell, miljø og materiell er et uttalt mål for Bilfinger Industrier sine aktiviteter.

Vi skal drive virksomheten på en slik måte at vi unngår skader på personell, materiell og det ytre miljø.

HMS politikk

Selskapet skal drive sin virksomhet i samsvar med gjeldende myndighets-, egne- og kundekrav slik at vi unngår skader på personell, materiell og ytre miljø.

Vi skal legge til rette for et sunt arbeidsmiljø der alle tar ansvar, viser engasjement og føler trivsel og trygghet.

Ved hjelp av kompetente ledere og medarbeidere, samt direkte dialog med våre kunder skal vi til enhver tid ha et levende system som sikrer at HMS er et integrert element i all planlegging og gjennomføring av våre aktiviteter.

Kontinuerlig forbedring og kundetilfredsstillelse er viktige stikkord i vårt kvalitetsarbeid. Komplett og varig kundetilfredshet handler om kvalitet gjennom alle ledd.

Kvalitetspolitikk

Selskapet skal være den foretrukne leverandør og arbeidsgiver innenfor våre fag.

Ved hjelp av god planlegging, kompetente ledere og medarbeidere, samt direkte dialog med våre kunder skal vi til enhver tid sikre at våre leveranser er i overenstemmelse med kundens krav og forventninger.

Kontakt

Dag Bekkelund

Dag Bekkelund

Director
Bilfinger Industrier Norge AS
HSEQ & Risk

Telefon: +47 480 24 444

dag.bekkelund*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@bilfinger.com
Skrive ut