Lærlinger

Bilfinger Industrier er en godkjent lærebedrift som satser sterkt på lærlinger. Vi utdanner våre egne fagfolk, og har gjort det i mange år. Vår egen skole, Bilfinger Academy, er ledende på fagopplæring og sikrer deg god oppfølging. Læretiden er variert og vi prøver å plassere den enkelte lærling på forskjellige prosjekter, både on- og offshore. Ved endt læretid står du dermed godt rustet til å avlegge fagbrev. Vi tar inn lærlinger hvert år, og de fleste får tilbud om fast ansettelse hos oss etter endt læretid. Muligheten for videreutvikling i selskapet er veldig gode. Mange av våre dyktige arbeidsledere, plassledere og prosjektledere begynte i sin tid som lærling i selskapet.

Vi rekrutterer lærlinger innen:

Isolatørfaget, særløpsfag:
Dette er en 1+3 modell. Det vil si at etter VG1, bygg og anleggsteknikk, går kandidaten 3 år i lære i bedrift. Allmennfag og yrkesteori innen isolatørfaget tas i løpet av de 3 årene man går som lærling i bedriften. Variert læretid på ulike anlegg. Lærlingene får her en betalt utdannelse over 3 år.

Industrimalerfaget:
Dette er en 2+2 modell hvor du tar VG1 Bygg og anleggsteknikk og VG2 Overflateteknikk for så å gå 2 år i lære i bedrift. Læretiden er variert hvor en får jobbe både on- og offshore. Lærlingene får en betalt utdannelse over 2 år.

Stillasbyggerfaget:
Dette er en 2+2 modell hvor man først tar VG1 Bygg og anleggsteknikk og VG2 Byggteknikk for så å gå 2 år i lære i bedrift. Læretiden er variert med ulike jobber både on- og offshore. Lærlingene får en betalt utdannelse over 2 år.

Er du interessert i en betalt utdannelse i en bedrift som satser på lærlinger, ikke nøl med å ta kontakt med oss.

Kontakt oss for spørsmål

Bilfinger Academy

Skrive ut