Bilfinger Academy

Bilfinger Academy ble etablert i 1994. Gjennom Academy jobbes det med kompetanseheving av internt og eksternt personell.

Bilfinger Academy sikrer at vi til enhver tid har den nødvendige kunnskapen og kompetansen til å kunne løse våre kunders oppgaver og utfordringer på en sikker, trygg og kostnadseffektiv måte.

Bilfinger Industrier er i dag blant landets ledende med hensyn til fagbrevdekning innen alle våre disipliner. Academy bruker mye tid og ressurser på å videreutvikle vårt personell slik at de får solid flerfaglig kompetanse.

Bilfinger Academy har programmer for:

  • Ledelsesutvikling
  • Fagopplæring
  • Oppfølging av lærlinger
  • Utvikling av flerfaglig kompetanse
  • HMS-opplæring

I løpet av de siste årene har mer enn 1000 av våre medarbeidere årlig deltatt på opplæringsaktiviteter ved Bilfinger Academy. Vi tibyr også kurs til eksterne deltakere. Academy har siden oppstarten bidratt til at over 1200 personer har tatt fagbrev og til mer enn 200 læreplasser innen våre disipliner.

Kontakt oss

Bilfinger Academy

Skrive ut