Personvernerklæring

Takk for at du besøker Bilfinger Industrier Norge AS (heretter Bilfinger) sin nettside.

1. En oversikt over databeskyttelse

Generell informasjon

Følgende informasjon gir en oversikt over hva som vil skje med personopplysningene dine når du besøker dette nettstedet. Begrepet «personopplysninger» omfatter alle data som kan brukes til å identifisere deg personlig. Hvis du ønsker detaljert informasjon om databeskyttelse, bør du lese denne Personvernerklæringen. vår som er lagt ved her.

Dataregistrering på nettstedet

Hvem er ansvarlig for registrering av data på dette nettstedet (dvs. «kontrolløren»)?

Dataene på nettstedet behandles av operatøren av nettstedet, hvis kontaktinformasjon er tilgjengelig under avsnittet «Generell informasjon og obligatorisk informasjon» på dette nettstedet.

Hvordan registrerer vi dataene dine?

Vi samler inn data om deg som et resultat av at du deler informasjonen din med oss. Dette kan for eksempel være informasjon du legger inn i kontaktskjemaet vårt.

Andre data registreres automatisk av IT-systemene våre, eller etter at du samtykker til at de blir lagret når du besøker nettstedet.. Disse dataene består hovedsakelig av teknisk informasjon (f.eks. type nettleser, operativsystem eller tidspunktet for når du besøkte sidene). Denne informasjonen registreres automatisk når du går inn på nettstedet.

Hva bruker vi dataene dine til?

En del av informasjonen opprettes for å sikre at det ikke oppstår feil på nettstedet. Andre data blir brukt til å analysere brukermønstrene dine.

Hvilke rettigheter har du angående informasjonen din?

Du har rett til når som helst å motta informasjon om kilden, mottakerne og formålet med personopplysningene vi lagrer, uten å måtte betale for det. Du har også rett til å kreve at informasjonen blir rettet eller slettet. Hvis du har samtykket til databehandling, har du muligheten til å tilbakekalle dette samtykket når som helst. Dette vil legge føringen for all fremtidig databehandling. Videre har du rett til å kreve at behandlingen av dataene dine blir begrenset under visse omstendigheter. Du kan også klage til den kompetente tilsynsmyndigheten. Ta gjerne kontakt med oss når som helst via adressen som er beskrevet i avsnittet «Generell informasjon og obligatorisk informasjon» på nettstedet hvis du har spørsmål om dette eller andre problemer knyttet til databeskyttelse.

Analyseverktøy og verktøy levert av tredjepart

Måten du navigerer på nettsidene på, kan blir analysert statistisk når du besøker dette nettstedet. Slike analyser utføres først og fremst av såkalte analyseprogrammer.

Du finner mer informasjon om disse analyseprogrammene lenger ned i denne Personvernerklæringen. under.

2. Vert og nettverk for innholdslevering (CDN)

Ekstern vert

Dette nettstedet er vert for en ekstern tjenesteleverandør (vert). Personopplysninger som blir hentet inn på dette nettstedet lagres på vertens servere. Disse kan omfatte, men er ikke begrenset til, IP-adresser, kontaktforespørsler, metadata og kommunikasjon, kontraktsinformasjon, kontaktinformasjon, navn, tilgang til nettstedet og andre data opprettet via et nettsted.

Verten blir brukt for å oppfylle kontrakten vi har med potensielle og eksisterende kunder (Art. 6, §1b i GDPR) og skal sikre en trygg, rask og effektiv levering av de nettbaserte tjenestene våre av en profesjonell leverandør (Art. 6, §1f i GDPR).

Verten vår behandler kun informasjonen om deg i den grad det er nødvendig for å oppfylle sine forpliktelser i kontrakten og for å følge instruksjonene våre med hensyn til slike data.

Utførelse av en avtale om databehandling

For å garantere behandling i samsvar med lover og regler for personvern, , har vi inngått en ordrebehandlingsavtale med denne verten.

3. Generell informasjon og obligatorisk informasjon

Databeskyttelse

Operatørene av dette nettstedet og dets sider tar personvern svært alvorlig. Derfor behandler vi personopplysningene dine som konfidensiell informasjon og i samsvar med lovbestemmelsene om databeskyttelse og denne personvernerklæringen.

Hver gang du bruker dette nettstedet, vil en rekke personopplysninger bli samlet inn. Personopplysningene omfatter data som kan brukes til å identifisere deg personlig. Denne personvernerklæringen forklarer hvilke data vi samler inn og hva vi bruker informasjonen til. Den forklarer også hvordan, og til hvilket formål informasjonen blir samlet inn.

Vi opplyser om at tredjeparter kan få tilgang til data som blir overført via Internett (f.eks. via e-post). Det er ikke mulig å beskytte informasjonen fullstendig mot tredjeparts tilgang.

Tilbakekalling av samtykket til databehandling

Vi må innhente tillatelse fra deg i mange av tilfellene hvor vi behandler personopplysningene dine. Du kan også når som helst trekke tilbake de samtykkene du allerede har gitt oss. Dette skal ikke ha innvirkning på lovligheten av datainnsamlingen som skjedde før tilbakekallingen.

Rett til å reservere seg mot datainnsamling i spesielle tilfeller / rett til å reservere seg mot direktemarkedsføring (Art. 21 i GDPR)

DERSOM DATA BLIR BEHANDLET PÅ GRUNNLAG AV ART. 6, §1E ELLER F I GDPR, HAR DU RETT TIL NÅR SOM HELST Å RESERVERE DEG MOT AT PERSONOPPLYSNINGENE DINE BLIR BEHANDLET PÅ GRUNN AVDIN UNIKE SITUASJON. DETTE GJELDER OGSÅ FOR ENHVER PROFILERING BASERT PÅ DISSE BESTEMMELSENE.
MER INFORMASJON OM DET DET JURIDISKE GRUNNLAGET SOM ENHVER DATABEHANDLING ER BASERT PÅ, KAN DU LESE PERSONVERNERKLÆRINGEN VÅR.. HVIS DU MOTSETTER DEG BRUKEN AV PERSONOPPLYSNINGENE DINE, VIL VI IKKE LENGER BEHANDLE DE OPPLYSNINGENE OM DEGMED MINDRE VI ER PÅLAGT AV LOV Å REGISTRERE DISSE OPPLYSNINGENE. DETTE VIL I SÅ TILFELLE OVERGÅ DINE RETTIGHETER, INTERESSER OG FRIHETER TIL Å MOTSETTE DEG INNSAMLINGEN AV PERSONOPPLYSNINGER. DETTE GJELDER OGSÅ HVIS VI MÅ UTØVE VÅRE JURIDISKE RETTIGHETER ELLER FORSVARE DISSE (INNVENDING I HENHOLD TIL ART. 21, §1 I GDPR).

DERSOM VI INNHENTER PERSONOPPLYSNINGER FOR Å DRIVE DIREKTEMARKEDSFØRING, HAR DU RETT TIL NÅR SOM HELST Å MOTSETTE DEG SLIK BRUK. DETTE GJELDER OGSÅ PROFILERING HVIS DET SKJER I TILKNYTNING TIL DIREKTEMARKEDSFØRING. HVIS DU TREKKER TILBAKE SAMTYKKET DITT, SKAL VI IKKE LENGER BRUKER PERSONOPPLYSNINGENE DINE TIL DIREKTEMARKEDSFØRING (RESERVERING I HENHOLD TIL ART. 21, §2 I GDPR).

Rett til å fremme en klage hos kompetent tilsynsmyndighet

Ved brudd på GDPR, har du rett til å klage hos en tilsynsmyndighet, særlig i det EU-medlemslandet der du holder bosted, arbeider eller der hvor den påståtte overtredelsen skjedde. Du har rett til å klage uavhengig av andre administrative eller rettslige forhandlinger som er tilgjengelige som rettslige tiltak.

Rett til dataoverføring

Du har rett til å kreve at vi overleverer alle data vi automatisk behandler på grunnlag av ditt samtykke eller for å oppfylle en kontrakt som skal overleveres til deg eller en tredjepart i et ofte brukt og maskinlesbart format. Hvis du skulle kreve direkte overføring av dataene til en annen datakontrollør, blir dette bare gjort hvis det er teknisk mulig.

SSL- og / eller TLS-kryptering

Av sikkerhetsgrunner og for å beskytte overføringen av konfidensielt innhold, for eksempel kjøpsordrer eller henvendelser du sender til oss som nettstedsoperatør, bruker dette nettstedet enten et SSL- eller et TLS-krypteringsprogram. Du kan identifisere en kryptert tilkobling ved å sjekke om adresselinjen til nettleseren endres fra «http://» til «https://» og at nettleseradressen har et låseikon.

Hvis SSL- eller TLS-krypteringen er aktivert, kan data du overfører til oss ikke leses av en tredjepart.

Informasjon om endring og sletting av data

I henhold til gjeldende lover har du rett til når som helst å kreve informasjon om personopplysningene vi har lagret om deg, hvor de kommer fra og hvem de er sendt til samt formålet med behandlingen av dataene dine. Du kan også be om å få dataene endret eller slettet. Hvis du har spørsmål om dette, eller andre spørsmål om personopplysninger, kan du ta kontakt med oss på adressen du finner i avsnittet «Generell informasjon og obligatorisk informasjon.

Rett til å kreve behandlingsbegrensning begrenset behandling av personopplysninger

Du har rett til å kreve behandlingsbegrensning begrenset behandling av personopplysningene dine. For å benytte deg av denne retten, kan du når som helst kontakte oss på adressen som er oppgitt i avsnittet «Generell informasjon og obligatorisk informasjon». Retten til å kreve behandlingsbegrensning begrenset behandling gjelder i følgende tilfeller:

  • Dersom du hevder at opplysningene er feil, trenger vi vanligvis litt tid til å undersøke dette. I løpet av den tiden undersøkelsen pågår, har du rett til å kreve at vi begrenser behandlingen av personopplysningene dine.
  • Hvis behandlingen av personopplysningene dine ble / blir utført på en ulovlig måte, kan du kreve at bruken av informasjonen blir begrenset i stedet for at den slettes.
  • Hvis vi ikke lenger trenger personopplysningene dine, men du har behov for det for å utøve, forsvare eller hevde egne, juridiske rettigheter, har du rett til å kreve at bruken av personopplysningene dine begrenses i stedet for at de slettes.
  • Hvis du har laget på bakgrunn av Art. 21, §1 i GDPR, må dine og våre rettigheter veies mot hverandre. Så lenge det ikke er fastslått hvilke interesser som råder, har du rett til å kreve at bruken av personopplysningene dine begrenses.

Dersom du har bedt om at bruken av personopplysningene dine begrenses, kan denne informasjonen – med unntak av arkivering – bare behandles såfremt du gir samtykke til det, for å kreve, utøve eller forsvare juridiske rettigheter, for å beskytte rettighetene til andre fysiske eller juridiske personer, eller av viktige hensyn av offentlig interesse sitert av Den europeiske union eller et EU-medlem.

4. Registrering av data på dette nettstedet

Informasjonskapsler

Nettstedet og nettsidene våre bruker det bransjen refererer til som «informasjonskapsler». Informasjonskapsler er små tekstfiler som ikke skader enheten din. De lagres enten midlertidig i løpet av en økt (sesjonsinformasjonskapsler), eller de arkiveres permanent på enheten din (permanente informasjonskapsler). Sesjonsinformasjonskapsler blir automatisk slettet når du avslutter besøket. Permanente informasjonskapsler forblir arkivert på enheten din til du aktivt sletter dem, eller de blir automatisk fjernet av nettleseren din.

Det kan forekomme at tredjeparts informasjonskapsler blir lagret på enheten din når du går inn på nettstedet vårt (tredjeparts informasjonskapsler). Disse informasjonskapslene gjør det mulig for deg eller oss å dra nytte av visse tjenester som tilbys av tredjepart (f.eks. informasjonskapsler for behandling av betalingstjenester).

Informasjonskapsler har en rekke funksjoner. Mange informasjonskapsler er teknisk viktige fordi enkelte funksjoner på nettstedet ikke vil fungere uten (f.eks. visning av videoer). Formålet med andre informasjonskapsler kan være å analysere brukermønstre eller vise salgsfremmende meldinger.

Informasjonskapsler som er nødvendige for å utføre elektroniske kommunikasjonstransaksjoner (obligatoriske informasjonskapsler), informasjonskapsler som leverer spesielle funksjoner (funksjonelle informasjonskapsler) eller informasjonskapsler som er nødvendige for å optimere nettstedet (f.eks. informasjonskapsler som gir målbar innsikt i nettpublikummet), skal lagres på grunnlag av Art. 6, §1f i GDPR med mindre et annet rettslig grunnlag er sitert. Operatøren av nettstedet har en legitim interesse i lagring av informasjonskapsler for å sikre teknisk feilfri og optimalisert levering av operatørens tjenester. Hvis nettstedet har bedt om samtykke fra deg til å lagre informasjonskapslene, vil de kun bli lagret på grunnlag av innhentet samtykke (Art. 6, §1i i GDPR). Dette samtykket kan trekkes tilbake når som helst.

Du har muligheten til å konfigurere nettleseren din på en slik måte at du får beskjed hver gang informasjonskapsler plasseres, og for å kunne gi tillatelse i hvert tilfelle. Du kan også velge å blokkere informasjonskapsler i visse tilfeller, blokkere dem generelt eller aktivere automatisk sletting av informasjonskapsler når nettleseren lukkes. Hvis du deaktiverer bruk av informasjonskapsler, kan funksjonene på dette nettstedet bli begrenset.

I tilfelle det brukes tredjeparts informasjonskapsler eller hvis informasjonskapsler brukes til analytiske formål, vil vi varsle deg separat i samsvar forbindelse med denne personvernerklæringen og eventuelt be om samtykke fra deg til å bruke disse.

Serverloggfiler

Leverandøren av dette nettstedet og de tilhørende nettsidene samler inn og lagrer informasjon automatisk i såkalte serverloggfiler, som nettleseren din sender automatisk til oss. Denne informasjonen omfatter:

  • type og versjon av nettleseren som brukes
  • hvilket operativsystem du bruker
  • hvilken URL-adresse du kom fra
  • vertsnavnet til datamaskinen som blir brukt
  • tidspunktet for serverforespørsel
  • IP-adressen din

Disse dataene blir ikke koblet til andre datakilder.

Informasjonen blir registrert på grunnlag av Art. 6, §1f i GDPR. Operatøren av nettstedet har en legitim interesse i å holde nettstedet teknisk feilfritt og gjøre det optimert for bruk. For å oppnå dette må serverloggfiler lagres.

Kontaktskjema

Hvis du sender henvendelser til oss via kontaktskjemaet, vil informasjonen du oppgir i kontaktskjemaet, samt all kontaktinformasjon som er gitt der, lagres av oss for å håndtere forespørselen din og for å svare på eventuelle spørsmål vi måtte ha. Vi deler ikke denne informasjonen uten ditt samtykke.

Behandlingen av disse dataene er basert på Art. 6, §1b i GDPR, hvis forespørselen din er relatert til utførelsen av en kontrakt, eller hvis det er nødvendig å utføre en forhåndsavtale. I alle andre tilfeller er behandlingen basert på vår berettigede interesse for effektiv behandling av forespørslene som er adressert til oss (Art. 6, §1f i GDPR) eller med ditt samtykke (Art. 6, §1i i GDPR) hvis vi har hentet inn dette.

Informasjonen du har lagt inn i kontaktskjemaet, skal forbli hos oss til du ber oss om å slette informasjonen, til du trekker tilbake samtykket ditt til arkivering av data eller hvis formålet som informasjonen arkiveres for ikke lenger eksisterer (f.eks. etter at vi har svart på forespørselen din).

Dette skal ikke påvirke eventuelle obligatoriske lovbestemmelser som for eksempel krav om lagringsperioder.

Nyhetsbrev

Hvis du ønsker å motta nyhetsbrev fra oss, må du oppgi e-postadressen din. Før du mottar det første nyhetsbrevet sender vi deg et e-postvarsel med en lenke. Når du klikker på denne lenken, bekrefter du at du faktisk vil motta nyheter fra oss. Vi gjør dette for å forsikre oss om at ingen andre kan melde deg på nyhetsbrevet (dobbel bekreftelse). Personopplysningene dine vil blir bare lagres og brukes for å kunne sende deg nyhetsbrevet.

5. Sosiale medier

Twitter plug-in

Dette nettstedet bruker integrerte funksjoner fra det sosiale mediet Twitter. Funksjonene blir levert av Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Når du bruker Twitter og funksjonen «Re-Tweet», blir nettstedene du besøker knyttet til Twitter-kontoen din og avdekket til andre brukere. Informasjonen blir også sendt til Twitter. Vi er kun ansvarlig for vårt nettsted og kan ikke opplyse om hvilke opplysninger som blir overført til Twitter eller hvordan denne informasjonen blir brukt av dem. Du finner mer informasjon om hvordan Twitter bruker informasjonen i Twitters retningslinjer for personvern: https://twitter.com/en/privacy.

Vi bruker plug-ins fra Twitter basert på Art. 6, §1f i GDPR. Operatøren av nettstedet har en legitim interesse av å være så synlig som mulige i sosiale medier. Dersom det er gitt tillatelse til å bruke Twitter, skal informasjonen kun behandles ut ifra Art. 6, §1a i GDPR. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt.

Du kan tilbakestille innstillingene for personvern på Twitter under kontoinnstillinger på https://twitter.com/account/settings.

6. Analyseverktøy og reklame

Google Analytics

Dette nettstedet bruker funksjoner fra webanalysetjenesten Google Analytics. Leverandøren av denne tjenesten er Google Ireland Limited («Google»), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics gir operatøren av nettstedet muligheten til å analysere hvordan brukerne navigerer på nettstedet. Operatøren mottar i den forbindelse en del brukerdata, som blant annet hvilke sider som blir besøkt, hvor lang tid du bruker på hver side, hvilket operativsystem du bruker og hvor du kommer fra. Google kan kombinere denne informasjonen i en profil som knyttes til den respektive brukeren eller brukerenheten.

Google Analytics bruker teknologi som kjenner igjen brukeren for å kunne analyse brukervaner (f.eks. informasjonskapsler eller informasjon om enheten din). Informasjonen som Google registrerer om bruken av nettstedet, blir sendt til Google sin server i USA og lagret der.

Analyseverktøyet blir brukt med bakgrunn i Art. 6, §1f i GDPR. Operatøren av nettstedet har en legitim interesse i å analysere bruken av nettstedet for å tilpasse tjenestene som tilbys på nettet samt operatørens reklameaktiviteter. Hvis en tilsvarende avtale er påkrevd (f.eks. en avtale om lagring av informasjonskapsler), blir informasjonen kun behandlet med bakgrunn i Art. 6, §1a i GDPR, og tillatelsen kan trekkes tilbake til enhver tid.

Anonym IP-adresse

Dette nettstedet bruker en funksjon som tillater anonyme IP-adresser. Dette innebærer at IP-adressen din blir forkortet av Google innen EU eller i andre land som har skrevet under på avtalen om overføring av personopplysninger til utlandet. Den komplette IP-adressen blir overført til en av Google sine servere i USA og forkortet der i eksepsjonelle tilfeller. Google – på vegne av operatøren – bruker informasjonen til å analysere hvordan du bruker nettstedet, leverer rapporter om aktivitetene på nettstedet og leverer andre tjenester til operatøren av nettstedet knyttet til bruken av nettstedet og Internett. IP-adressen som overføres i tilknytning til Google Analytics i nettleseren din, skal ikke kobles til andre data som Google har om deg.

Plug-in i nettleseren

Du kan forhindre Google fra å bruke informasjonen din ved å laste ned og installere en plug-in i nettleseren din via følgende lenke: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Les gjerne Google sine retningslinjer for personvern for mer informasjon om hvordan brukerinformasjon blir behandlet i Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Kontrakt om databehandling

Vi har inngått en avtale om databehandling med Google og følger de strenge kravene i den tyske personvernloven når vi bruker Google Analytics.

Lagringsperiode

Data om brukeren eller hendelser som lagres av Google, og som er knyttet til informasjonskapsler, bruker ID eller annonse-ID (f.eks. DoubleClick-informasjonskapsler, Android annonse-ID) blir gjort anonyme eller blir slettet etter 14 måneder. Du kan lese mer om dette her: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=en

SiteImprove

Dette nettstedet bruker også Siteimprove Priority, en webanalysetjeneste levert av Siteimprove. Siteimprove Priority bruker «informasjonskapsler», som er små tekstfiler plassert på datamaskinen din. Dette gjøres for å kunne analysere hvordan du bruker nettstedet. Informasjonen som disse informasjonskapslene gir om hvordan du bruker nettstedet, blir lagret og behandlet av Siteimprove sine servere i Danmark. IP-adressene blir gjort permanent anonyme før informasjonen blir sendt til Siteimprove Priority eller Intelligence Suite.

Vi bruker denne informasjonen for å analysere hvordan nettstedet blir brukt. Vi lager rapporter om aktiviteten på nettstedet og bruker informasjonen for å forbedre brukeropplevelsen. Siteimprove overfører ikke informasjonen til tredjeparter. Informasjonen vil heller ikke bli brukt til annonsering.

Følgende informasjonskapsler blir brukt av Siteimprove på dette nettstedet:

Navn på informasjonskapsel: nmstat

Type: Fast – utgår etter 1 000 dager

Beskrivelse: Denne informasjonskapselen brukes for å lagre informasjon om hvordan du bruker nettstedet. Den samler informasjon som blir brukt til statistiske formål for å analyse bruken av nettstedet, samt når du sist var innom siden. Informasjonskapselen inneholder ikke personopplysninger og brukes kun til webanalyseformål.

Navn på informasjonskapsel: siteimproveses

Type: Sesjonsavhengig informasjonskapsel

Beskrivelse: Denne informasjonskapselen brukes kun til å registrere hvilke sider du besøker.

Når du aksepterer bruken av informasjonskapsler som blir brukt til statistikk på dette nettstedet, godtar du at informasjonen blir brukt av Siteimprove i henhold til formålene nevnt over og i samsvar med Art. 6, §1a i GDPR, og tillatelsen kan trekkes tilbake til enhver tid.

Du finner mer informasjon om hvordan Siteimprove bruker personopplysninger på: https://siteimprove.com/en/privacy/cookie-notice/

Matomo (tidligere kalt Piwik)

Dette nettstedet bruker open source webanalysetjenesten Matomo. Matomo er basert på teknologier som gjør det mulig å kjenne igjen brukeren fra én nettside til en annen for å kunne analysere bruksmønster (f.eks. informasjonskapsler eller informasjon om enheter). Informasjonen som Matomo registrer om hvordan du bruker nettstedet, blir lagret på serveren vår. IP-adressen din blir gjort anonym før informasjonen lagres.

Analyseverktøyet blir brukt med utgangspunkt på Art. 6, §1f i GDPR. Operatøren av nettstedet har en legitim interesse i å analysere brukermønster for å tilpasse produktene, tjenestene og reklamen som tilbys på nettstedet. Hvis en tilsvarende avtale er påkrevd (f.eks. en avtale om lagring av informasjonskapsler), kan behandlingen kun gjennomføres basert på Art. 6, §1a i GDPR, og tillatelsen kan trekkes tilbake til enhver tid.

Informasjonen som Matomo samler inn om hvordan dette nettstedet blir brukt, blir ikke delt med tredjeparter.

7. Plug-ins og verktøy

YouTube med utvidet integrasjon av databeskyttelse

Nettstedet vårt har videoer fra nettstedet YouTube. Nettsideoperatøren er Google Ireland Limited («Google»), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Vi bruker YouTube med utvidet integrasjon av databeskyttelse. YouTube hevder at denne modusen sikrer at YouTube ikke lagrer informasjon om besøkende på nettstedet vårt før de ser på videoen. Likevel betyr nok ikke dette at YouTube ikke viderefører informasjonen til sine partnere. Uansett om du ser på en video eller ikke, vil YouTube alltid etablere en kobling til nettverket Google DoubleClick.

Så snart du spiller av en video på dette nettstedet, blir det opprettet en kobling til YouTube sine servere. Dette innebærer at serveren får beskjed om hvilke sider du har besøkt. Hvis du er pålogget YouTube-kontoen din når du besøker nettstedet vårt, gir du YouTube direkte tilgang til surfemønsteret ditt og dermed også den personlige profilen din. Du kan forhindre dette ved å logge av YouTube-kontoen din før du besøker nettstedet.

Please clarify the difference between logged on and not logged on use of YouTube.

Videre kan YouTube plassere ulike informasjonskapsler på enheten din etter at du har spilt av en video. De kan også bruke sammenlikningsteknologier for gjenkjennelse (f.eks. informasjon om enheten din). YouTube henter dermed informasjon om besøkende på dette nettstedet, og informasjonen blir brukt til å opprette statistikk over antall visninger, øke brukervennligheten på nettstedet deres og forhindre forsøk på bedrageri.

I enkelte tilfeller kan andre databehandlingstiltak brukes etter at du har startet avspillingen av en YouTube-video. Dette har ikke vi noen kontroll over.

Vi bruker YouTube for å kunne presentere tiltrekkende innhold på nettstedet vårt. I henhold til Art. 6, §1f i GDPR er dette en legitim interesse. Dersom det foreligger en annen avtale, kan behandlingen kun gjennomføres basert på Art. 6, §1a i GDPR, og tillatelsen kan trekkes tilbake til enhver tid.

Du kan lese mer om YouTube sine retningslinjer for personvern: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Google Web Fonts (lokal integrering)

Dette nettstedet bruker såkalte Web Fonts fra Google for å sikre at skrifttypen er uniform. Skrifttypene installeres lokalt, og det blir ikke gjort noen kobling til Google sine servere i den forbindelse.

Du finner mer informasjon om Google Web Fonts her: https://developers.google.com/fonts/faq

Google sine regler for personvern finner du her: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Google Maps

Nettstedet bruker Google Maps via en API. Leverandøren av denne tjenesten er Google Ireland Limited («Google»), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Maps fungerer kun i tilknytning til en IP-adresse. Informasjonen blir overført til Google sine servere i USA og blir lagret der. Nettsideoperatøren har ingen kontroll over denne dataoverføringen.

Vi bruker Google Maps for å vise nettinnhold på en tiltrekkende måte og for å gjøre det enkelt å finne stedene det refereres til på nettstedet vårt. Dette utgjør en legitim interesse i henhold til Art. 6, § 1f i GDPR. Dersom det foreligger en annen avtale, kan behandlingen kun gjennomføres basert på Art. 6, §1a i GDPR, og tillatelsen kan trekkes tilbake til enhver tid.

Mer informasjon om hvordan informasjonen om brukerne blir behandlet finner du i Google sine regler for personvern: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

 

Datakontroller

I forbindelse med Personvernforordningen (GDPR) er Datakontroller

Bilfinger Industrier Norge AS
Kanalarmen 8,
4033 Stavanger

Norge

Telefon: +47 480 24 444

firmapost.in.no@bilfinger.com

Personvern

Bilfinger Industrier
Kanalarmen 8,
4033 Stavanger

Norge

Telefon: +47 480 24 444

firmapost.in.no@bilfinger.com

Skrive ut