Hammerfest LNG - Cold Return

19.08.2021

I arbeidet med å sette Equinors mottak- og prosessanlegget i drift igjen etter brannen høsten 2020, er Bilfinger en sentral og viktig bidragsyter for at anlegget skal kunne kjøres igang igjen.

28. september 2020 oppstod det brann i filterhuset til en av gassturbinen som følge av selvantennelse i filtrene i turbinluftinntaket.  Ingen personer ble skadet i hendelsen, men i forbindelse med slukkingen, ble det brukt store mengder sjøvann som førte til omfattende skader på deler av anlegget.

Over 70.000 unike utstyrskomponenter ble potensielt utsatt for sjøvann under slukkearbeidet og det er identifisert at over 180 km med elektriske kabler må skiftes ut før anlegget kan startes opp igjen.  Arbeidene med å reparere anlegget etter brannen er samlet i det som kalles Cold Return. Equinor planlegger for en oppstart 31. mars 2022.

I forbindelse med Cold Return prosjektet, leverer Bilfinger tjenester innen flere fag gjennom de løpende rammekontraktene vi har for vedlikehold innenfor ISO fagene og for roterende utstyr.  Å sikre god og effektiv tilkomst for alle disipliner på anlegget har vært og er fortsatt den viktigste aktiviteten for å kunne holde god framdrift i arbeidet med å få anlegget i drift igjen.  Derfor er vår stillasaktivitet på anlegget svært høy. Innen tilkomstteknikk området bistår Bilfinger med utskifting av elektriske kabler.

Siden store deler av anlegget ble oversprøytet av sjøvann i forbindelse med slokkingen, er det blitt fjernet mye isolasjon.  Re-isolering av rør og ventiler er et arbeid som starter opp i disse dager, der første fase er oppmåling ute i anlegget. 

Bilfinger er også igang med vedlikehold av 2 kompressorer på anlegget.  Disse arbeide utføres av personell fra enheten Digital & Specialist Products (DSP) i Bilfinger Nordic.

Til tross for Covid-19 restriksjoner, store smitteutbrudd i Hammerfest by og mye parallelle aktiviteter i anlegget, har Bilfinger klart å opprettholde en god og sikker aktivitet i hele prosjektperioden uten alvorlige hendelser.

Gjennom de siste ukene har vi hatt en mannskapsstyrke på rundt 150 personer daglig på anlegget.  Denne vil imidlertid øke til opp mot 200 personer på topp, noe som tilsvarer at 500 personer fra Bilfinger vil være engasjert i arbeidet med å få drift på Hammerfest LNG.

 -Bilfinger har vært en stolt bidragsyter til Equinor på prosessanlegget i Hammerfest over lang tid, og vi er ydmyke over den viktige rollen vi har fått i gjenoppbyggingen av anlegget etter brannen, sier Sverre Henriksen som er Bilfingers prosjektleder i Hammerfest.