Bilfinger skal levere elektrotjenester til Hammerfest LNG

29.04.2021

Aibel har valgt Bilfinger til å bistå dem i arbeidet med å reparere og kontrollere skadene på elektroteknisk infrastruktur i forbindelse med brannen i Equinors anlegg i Hammerfest (HLNG) i fjor høst.  Oppdraget består i leveranse av komplette TT lag med elektrokompetanse for å gjennomføre utbedringer og kontroll av elektriske koblingsbokser.  Det er også mulighet for at oppdraget utvides til også å gjelde trekking av nye kabler i anlegget.

Arbeidet vil starte opp umiddelbar med planlagt varighet fram til månedsskiftet juni/juli.  Bilfinger vil vi ha totalt ha 27 personer i rotasjon knyttet til gjennomføringen av oppdraget.

Bilfinger Industrier er en av Norges ledende leverandører av tjenester innen tilkomstteknikk med lang erfaring og ekspertise i å gjennomføre komplekse oppdrag med krevende tilkomst.

Les mer om hvordan Bilfinger jobber med tilkomstteknikk på

https://www.industrier.bilfinger.com/tjenester/tilkomst/tilkomstteknikk/

 

Foto: Harald Pettersen, Equinor ASA