Bilfinger bidrar til styrket HMS-samarbeid

16.02.2021

Fredag 29. januar signerte lederne for fem sentrale leverandørselskap og MMP Onshore Plants (OPL) en samarbeidsavtale om felles standarder og felles sikkerhetsmål fram mot 2025. Bilfinger, Beerenberg, Kaefer, Linjebygg og Nordic Crane er viktige leverandører for landanleggene.

Grete Birgitte Haaland, direktør for landanleggene, signerte avtalen på vegne av Equinor MMP. Hun uttrykker forventning til avtalens betydning for den sikkerhetsagendaen som landanleggene nå legger til grunn for sine mål frem mot 2025.

«Landanleggene tar aksjon for å snu utviklingen vi så i 2020 når det gjelder sikkerhetsresultater. Signering av denne samarbeidsavtalen er ett konkret og viktig tiltak, og et signal om at vi står sammen i den forpliktelsen og det ansvaret vi har for å jobbe sikkert. Ansattes representanter, vernetjeneste og ledelse fra seks selskap står bak avtalen om HMS samarbeid, og jeg er optimistisk i forhold til hva vi sammen kan oppnå på dette området», sier Haaland.

På MMP’s landanlegg arbeider rundt 1400 leverandøransatte, i høyaktivitetsperioder langt flere enn dette, i tillegg til 2300 egne ansatte. Det å jobbe etter felles standarder og felles mål er en forutsetning for å jobbe sikkert.

«Felles mål og systematikk i sikkerhetsarbeidet er noe vi har stor tro på skal bidra til kontinuerlig forbedring innen sikkerhet. MMP og landanleggene har lang og god erfaring med leverandørsamarbeid, og denne avtalen bidrar til å sette enda tydeligere mål og standarder for sikkerhetssamarbeidet. Omforente måltall, felles fokusområder og en bransjestandard for livreddende regler skal gi økt etterlevelse, bedre risikoforståelse, læring og bedre sikkerhetsresultater», uttaler Ståle Tungesvik, SSU direktør i MMP.