Bilfinger er tildelt ny opsjon på Edvard Grieg

29.08.2018

Apply Sørco AS har utøvd en opsjon i rammeavtalen med Bilfinger Industrier Norge AS for leveranse av ISO-tjenester til Edvard Grieg plattformen som opereres av Lundin Norway.

Avtalen forlenges med ett år og har med dette en varighet frem til 2020, og en mulighet for ytterligere forlengelse.

- Det er svært gledelig å få anledning til å fortsette det gode samarbeidet med Lundin Norway som er en innovativ aktør på norsk sokkel, sier administrerende direktør i Bilfinger Industrier Norge AS, Tove Tyberø.

- Det å skape langsiktige kunderelasjoner er en viktig målsetting for Bilfinger og vi gleder oss til å bidra til sikker og effektiv drift i tiden framover, fortsetter Tyberø.

Bilfinger hadde en omfattende leveranse knyttet til prosessmodulen på Edvard Grieg i utbyggingsfasen og har hatt kontinuerlig aktivitet offshore i samarbeid med Apply Sørco gjennom driftsfasen.