Nye oppdrag for Bilfinger knyttet til Johan Sverdrup Hook-Up Fase 1

17.08.2018

Aibel utøver opsjon og tildeler Bilfinger  ytterligere arbeid knyttet til oppkobling av prosessplattfomen (P1) og broforbindelse i Johan Sverdrup-prosjektet.

Bilfinger ble i 2017 tildelt kontrakt med Aibel for ISO-arbeider (isolering, stillas og overflatebehandling) knyttet til oppkobling av drilling plattformen (DP) på Johan Sverdrup-feltet.

- Det er svært gledelig å bli tildelt nye oppdrag fra Aibel og vi skal gjøre vårt beste for å sikre at vi sammen leverer sikkert og effektivt også i fortsettelsen, sier Tove Tyberø, administrerende direktør i Bilfinger Industrier Norge.

Opsjonsutøvelsen vil forlenge vårt engasjement på Johan Sverdrup sammen med Aibel frem til utgangen av 2019. Arbeidene knyttet til nytt arbeidsomfang starter umiddelbart og i den mest hektiske perioden i 2019 vil i overkant av 150 personer være sysselsatt mot aktiviteten på Johan Sverdrup-plattformene.

I tillegg har Aibel også tildelt Bilfinger oppdraget knyttet til utskiftning av flammetårnet på Riser Plattformen på Johan Sverdrup-feltet. Oppdraget omfatter konseptutvikling, metode og gjennomføring av arbeidet ved bruk av avansert tilkomstteknikk.

- Oppdraget er en bekreftelse på at vi har lykkes med vår satsing innenfor avansert tilkomstteknikk og at både Equinor og Aibel er tilfredse med de pågående arbeidene for å gjøre Johan Sverdrup klar til produksjonsstart, sier Tove Tyberø.

Opsjonsutøvelse og tilleggsarbeider antas å ha en verdi på rundt 70 millioner kroner.