Bilfinger er godt i gang med Snorre Expansion Prosjektet (SEP)

20.06.2018

SEP-prosjektet omfatter store modifikasjoner knyttet til Snorre-feltet. Prosjektet forventes å bidra til forlenget levetid på feltet med 25 år.

Bilfinger er engasjert av Aibel med leveranser innen ISO-fag, samt tilkomstteknikk (TT) og habitat.  Vårt planleggings- og prosjekteringsarbeid har pågått i overkant av ett år, og aktiviteten starter nå for fullt offshore.

En av de første aktivitetene offshore har vært byggingen av et habitat på 200 m3, der det skal utføres varmt arbeid over lenger tid.  For å kunne hente luft fra sikker sone, er det blitt bygget og installert luftkanaler som transporterer luft fra motsatt side av plattformen, 150 meter fra selve habitatet. Et spennende og viktig oppdrag der Bilfinger fullt ut får demonstrert sin habitat-teknologi og kompetanse.

Prosjektet vil ha en varighet fram til 2021 og har en estimert verdi på om lag 90 MNOK for Bilfinger.