Vellykket revisjonsstans levert på Slagentangen

29.05.2018

Bilfinger har nylig levert den årlige revisjonsstansen på Esso sitt raffineri på Slagentangen uten skader eller alvorlige hendelser.

Revisjonsstansarbeidene for 2018 startet med forkantaktiviteter i februar for å sikre effektiv og sikker gjennomføring av fire ukers stansperiode i april 2018. Vedlikeholdsstansen ble gjennomført i tett samarbeid med kunden, og ble levert uten forsinkelser og ingen hendelser av noe slag.

Bilfinger har hatt 40 personer involvert i revisjonsstansen for å assistere drifts- og vedlikeholdsaktivitetene gjennom hele perioden, og har blant annet levert tilkomstløsninger, stillas, isolasjonsarbeid, inspeksjonsarbeid og vedlikeholdsstøtte.

Fokus på godt kvalitetssikret risikovurdering og planarbeid, eksepsjonell HMS standard i felt samt høy kvalitet i den faglige utførelsen av aktivitetene har preget gjennomføringen, og demonstrerer Bilfinger sin tunge erfaring og kompetanse knyttet til planlegging og gjennomføring av omfattende revisjonsstanser og høyaktivitetsperioder.