Klar for oppstart offshore i Johan Sverdrup Hook-up Prosjektet

23.05.2018

Bilfinger ble i 2017 tildelt kontrakten for ISO-tjenester av Aibel AS i forbindelse med oppkobling av Johan Sverdrup Drilling Platform på feltet. I juni 2018 starter arbeidet offshore.

Bilfinger Industrier Norge har arbeidet tett sammen med Aibel og Equinor siden oppstart av prosjektet i 2017, for å forberede oppkoblingsarbeidet i havet. Alle involverte har vært gjennom et familiariseringsprogram på land for å være best mulig forberedt til oppgavene på feltet.

Bilfinger sitt arbeidsomfang offshore er om lag 90.000 timer som skal utføres i perioden fra juni 2018 til oktober 2019.

Alle arbeidspakkene for de 5 Hook-Up sonene er nå klar. Våre formenn og ledere gjennomgår arbeidsomfanget med befaringer på anlegget ved Aibel sitt verft. I tillegg blir materiell og utstyr samt 100 tonn stillas lastet om bord. Seilingsdato fra verftet i Haugesund er satt til 27. mai 2018 og første mobilisering offshore er 4. juni 2018.

Vi har forberedt oss godt og ser frem til en hektisk, sikker og spennende oppkoblingsperiode.