Bilfinger forlenger rammeavtale med Repsol Norge AS

11.04.2018

Repsol Norge AS har forlenget rammeavtalen med Bilfinger Industrier Norge AS med 2 nye år og tildeler Bilfinger oppdrag knyttet til oppgradering av boligmodulen på Gyda.

Den nye avtalen løper ut 2019 og omfatter i utgangspunktet ISO-arbeid; isolering, stillas og overflatebehandling samt arkitekt, innredning og tilkomstteknikk. Bilfinger leverer i tillegg personell til beredskapsfunksjonen om bord; dvs. tjenester som livbåtfører, røykdykker og helivakt.

Repsol har også tildelt Bilfinger oppdraget knyttet til oppgradering av boligmodulen på Gyda. Oppdraget omfatter renovering og oppgraderinger av fellesareal og lugarer/bad, og inkluderer tjenester som prosjektledelse og planlegging, innkjøp, materialhåndtering, arbeidsforberedelse og utførende aktiviteter på plattformen. Oppstart offshore er planlagt umiddelbart og vil engasjere et arbeidslag i perioden framover.

Bilfinger har også nylig levert tilkomstteknikk og –løsninger samt ISO-arbeider for å forberede Varg A plattformen for rivning og fjerning.  Vårt arbeidsomfang har bestått av befaring av anlegget i forkant av offshoreaktivitetene, etablering av tilkomst inkludert plattformer til tungløft, samt fjerning av passiv brannbeskyttelse. I tillegg ble det utført inspeksjon og forsterkninger av løftesvingtapper (Trunnion).