Bilfinger mottar anerkjennelse for svært gode HMS resultater i 2017

01.02.2018

Bilfinger inngikk i fjor ny, langsiktig rammeavtale for ISO-tjenester med Equinor. Avtalen har en varighet på 13 år. I går ble den svært gode utviklingen innen HMS markert hos Bilfinger.

Den positive HMS-utviklingen er oppnådd samtidig som det har vært en krevende periode med betydelig reduksjon i aktivitetsnivå.

Det er ikke en enkel årsak eller løsning som har gitt den gode utviklingen:

- Dette er resultatet av et systematisk og kontinuerlig arbeid over tid, sier Tove Tyberø, administrerende direktør i Bilfinger. Hun trekker spesielt frem følgende punkter som positive bidragsytere:

  • God risikoforståelse og håndtering i prosjektene
  • Forutsigbarhet i arbeidshverdagen og mulighet til å jobbe planstyrt
  • Stabil og god arbeidsledelse
  • God samhandling mellom Bilfinger, Equinor og andre leverandører

- Ved å fokusere på Near Miss, har vi fått en mer pro-aktiv og forebyggende tilnærming til risikobildet. Analysene skaper et enormt engasjement i driftsmiljøet og viser at rapporteringen blir konstruktivt anvendt. Dette har utvilsomt også bidratt til refleksjoner knyttet til Jeg er Sikkerhet " - Eirik Halvorsen, operasjonsleder for Bilfinger.

«Dette er resultater som vi gleder oss over i fellesskap med Bilfinger, sier Are Sjaastad, leder for ISO Gjennomføring i Equinor. -HMS er et område vi skal lykkes på, og Bilfinger sin utvikling viser at våre ambisjoner er oppnåelige, fortsetter han.