Bilfinger Industrier Norge AS satser på lokal ansettelse i Hammerfest

21.12.2017

Vi ser for oss å ansette 16 nye operatører som vi ønsker å ansette lokalt, åtte personer i 2018 og åtte i 2019.  Bilfinger har vært etablert med kontorer, fabrikasjonsverksted og lagerfasiliteter på Fuglenes i Hammerfest og har hatt ISO-kontrakten med Equinor på Melkøya siden anlegget var nytt i 2006.

I 2016 ble kontrakten reforhandlet og tildelt for 10 nye år, fram til 2026.

-Ti år gir oss den langsiktigheten vi behøver og vi vil bruke den til bli en stor lokal avdeling i Hammerfest, sier Operasjonsleder Sverre Henriksen ved Bilfinger sitt kontor i Hammerfest til avisen Hammerfestingen.

I dag er vi 26 lokalt ansatte, mens prosjektet krever stabilt 40-50 personer i snitt gjennom hele året. Over 90% av ledelsen er lokale ansatte.

Utviklingen fremover er spennende og vi håper at vi i løpet av de neste årene klarer å bygge opp slik at vi kan levere prosjekter basert på lokal tilstedeværelse. Han håper at styrkingen av Bilfinger Industrier med lokalt mannskap i Hammerfest gjør at selskapet står sterkere rustet til å få flere oppdrag knyttet aktiviteter som er planlagt i Barentshavet fremover.

For å jobbe hos oss kreves kompetanse innenfor ISO-fagene og i første omgang prioriterer vi fagarbeidere, forteller Henriksen. Vi ser i tillegg på lærlinger som et viktig tilskudd for å sikre bedriften riktig kompetanse.

Lokal forankring og tilstedeværelse er viktig for Bilfinger. Vi ser fram til å fortsette det gode samarbeidet med Equinor på Melkøya for å realisere viktige forbedringer i en krevende tid for bransjen, sa også administrerende direktør i Bilfinger Industrier Norge, Tove Tyberø, da Bilfinger ble tildelt ny kontrakt i 2016.