Bilfinger Industrier Norge har vunnet kontrakter for Aibel AS knyttet til Dvalin og Johan Sverdrup

11.09.2017

– Dette er viktige oppdrag for Bilfinger. Vi har jobbet målrettet og hardt for å oppnå god konkurransekraft og gleder oss over å vinne fram i et stramt marked, sier administrerende direktør Tove Tyberø.

Den ene kontrakten omfatter ISO arbeidene knyttet til ombyggingsjobben for å kunne ta imot Dvalin-produksjonen på Heidrun-plattformen. Tildelingen innebærer at Bilfinger skal levere tjenester innenfor passiv brannbeskyttelse, isolasjon og arkitekt til to moduler som skal installeres på Heidrun-plattformen. Disse er på henholdsvis 4.000 tonn (M40) og 400 tonn (H25). H25 skal installeres i 2018, mens M40 skal installeres i 2019. Kontrakten er planlagt med oppstart november 2017 med en varighet til mars 2019

Den andre kontrakten omfatter leveranse av ISO tjenester i forbindelse med oppkoplingen av boreplattformen på Sverdrup-feltet.  Oppdraget går ut på å forberede og levere isolasjons, stillas- og overflatetjenester til den oppkobling Aibel skal gjennomføre av den nye boreplattformen på Johan Sverdrup feltet.

Arbeidet starter opp høsten 2017 med forberedende arbeider knyttet til plan og ingeniørtjenester i Aibels kontor i Haugesund.  De fysiske arbeidene offshore er planlagt med oppstart våren 2018 og avsluttes sommeren 2019.

Denne kontraktstildelingen gir oss et godt fundament til å kunne utvikle samarbeidet med Aibel ytterligere basert på våre kostnadseffektive løsninger og gode kontroll på HMS og kvalitet innenfor de tjenestene og teknologileveransene Bilfinger tilbyr.