Kontraktsforlengelse på Edvard Grieg

11.09.2017

Apply Sørco/Lundin Norway har meddelt at de tildeler Bilfinger Industrier kontraktsforlengelse for leveranse av ISO tjenester til Edvard Grieg feltet. Forlengelsen av kontrakten gjelder i første omgang fram til 1. januar 2019, med opsjon på ytterligere forlengelse.

Forlengelsen er en god anerkjennelse av de tjenestene vi har levert og det gode HMS arbeidet vi så langt har utført på kontrakten. Bilfinger vil i fortsettelsen videreføre det gode HMS-arbeidet vi utfører på installasjonen, og ikke minst opprettholde et sterkt engasjement på kontinuerlige forbedringer for ytterligere forbedre vår effektivitet og konkurranseevne.

Contact Person: Leif Helge Eriksen, COO