Oppstart av ny kontrakt Johan Sverdrup HookUp (JSHU) hos Aibel i Haugesund

11.09.2017

Arbeidene består i først fase av estimering av arbeidsomfang for alle våre disipliner i forbindelse med JSHU.
Fagdisipliner som vil være inkludert er: Stillas, Overflate, Isolering og TT.

 

Linken nedenfor viser sammenkoblingen av de forskjellige modulene. 

https://go.hmc-heerema.com/visuals/I0459.00000-HI-146-333/

 

Project Manager: Per Helge Sunde