Bilfinger Industrier Norge AS

Navigation
Passiv brannbeskyttelse

Passiv brannbeskyttelse

Passiv brannbeskyttelse er et område hvor vi har stor faglig ekspertise. Passiv brannbeskyttelse benyttes på spesielle områder for å beskytte konstruksjoner mot sterk varmepåvirking fra brann og eksplosjon. Vi har mange sertifiserte ansatte som kan påføre epoksybaserte og sementbaserte belegg.

Vi har egen produksjon av sertifiserte Bilfinger Lambda F produkter, som er jakke og kasseløsninger for passiv brannbeskyttelse.

Se nærmere beskrivelse under produkter.