Bilfinger Industrier Norge AS

Navigation
Overflatebehandling

WE MAKE SURFACE PROTECTION WORK

Bilfinger Industrier utfører tjenester innen: Overflatebehandling, sandblåsing/sprøytemaling, høytrykksrengjøring/UHT, passiv brannbeskyttelse og metallisering.

Overflatebehandling
Overflatebehandling er en viktig del av vedlikeholdet på landanlegg og offshore installasjoner, og Bilfinger Industrier har lang og allsidig erfaring med å utføre overflatebehandling i henhold til gitte spesifikasjonskrav.

Høytrykksrengjøring/UHT vasking
Høytrykksspyling benyttes for å forbehandle flater ved hjelp av vann med trykk på opptil 2500 BAR. Høytrykksspyling med vann er en miljøvennlig forbehandling som benyttes på offshore installasjoner og stadig flere landanlegg. Kun kvalifisert personell med sertifisering utfører denne typen operasjoner.

Metallisering
Metallisering (termisk sprøyting) blir utført av sertifisert personell på områder der særskilte krav til overflatebeskyttelse er påkrevd. Metalliseringsbelegget gjør at overflaten har høyere korrosjonsmotstand og tåler større grad av ytre påvirkninger fra varme og mekaniske belastninger.