Bilfinger Industrier Norge AS

Navigation
Tilleggstjenester

Arkitekt og innredning

Vi leverer onshore og offshore

  • Designstudier og 3d visualiseringer
  • FEED (Front End Engineering and Design)
  • Komplette containere
  • Brannvegger
  • Vindvegger
  • Lugarinnredning
  • Kjøkkeninnredning
  • Prosjektledelse

Andre tjenester

I samarbeid med våre søsterselskap kan vi tilby en rekke tilleggstjenester:

Vårt søsterselskap Bilfinger Salamis UK utfører tjeneseter innen asbesthåndtering og teknisk rengjøring.

Vårt søsterselskap Bilfinger Industrial Services leverer spesialtjenester i forbindelse med optimalisering, planlegging og gjennomføring av revisjonsstanstjenester. De har også kompetanse innen roterende maskineri.