Bilfinger Industrier Norge AS

Navigation

We Make Access Solutions Work

Vårt mål er å levere innovative løsninger for tilkomst sikkert og kostnadseffektivt.

Tilkomstteknikk

Bilfinger ble som andre bedrift i Norge sertifisert i henhold til den nye standarden som kom i 2012. Norsk Standard 9600 Arbeid i tau (heretter NS9600) er en videreutvikling av det som tidligere var SOFT-bransjestandard som har vært i bruk siden sent på 1990-tallet da tilkomstteknikk ble introdusert som metode på norsk sektor.

Bilfinger sin tilkomstteknikk avdeling er bygget på den samme malen for kvalitet og HMS som alle andre disipliner i Bilfinger. Arbeid i tau er regulert gjennom NS9600. Bilfinger har et målsettingen "Zero is Possible" noe tilkomstteknikk avdelingen har svært høyt fokus på.

Alle 76 Bilfingers tilkomstteknikkoperatører er sertifisert i henhold til kravene i NS9600, og har gjennom flere år med arbeidet i høyden et høyt fokus på HMS.

Metoden er svært fleksibel, og muliggjør enkel og rask tilkomst på de aller fleste tenkelige steder. Sikring av verktøy, deler og alt annet som skal med opp i høyden er en naturlig del av arbeidsmetodikken.

Stillas

Med lang erfaring fra offshoreinstallasjoner og store utbyggingsprosjekt har Bilfinger Industrier opparbeidet seg en unik kompetanse innenfor planlegging og utførelse av ulike typer stillasoppdrag. Med over 30 års erfaring har selskapet utviklet seg til å bli en av Norges største stillasentreprenører.

Vi leverer stillas som fag alene eller i kombinasjon med våre andre spesialfelt. Kombinasjonen av å levere stillas sammen med andre fag vil oftest være et tryggere og mer kostnadseffektivt valg. Målet er å optimalisere tilkomst i forhold til økonomi og gjennomføring.

I Bilfinger Industrier AS leverer vi den beste måten å gjøre en jobb på.