Bilfinger Industrier Norge AS

Navigation
Inspeksjon

We Make Inspection Services Work

Testing

Vårt søsterselskap Bilfinger Salamis UK leverer inspeksjonstjenester og testing til olje- og gassindustrien.

Les mer her.

Tilstandsrapportering

Vi kan levere tilstandsrapportering og inspeksjon av anlegg onshore og offshore.

Våre inspektører benytter en EX-sikret iPad for å gjennomføre inspeksjonen og kartlegge tilstand for planlegging av vedlikeholdsprogram. Inspeksjonen gjennomføres 40% raskere enn tradisjonell, manuell inspeksjon.