Bilfinger Industrier Norge AS

Navigation
Compliance

Compliance

Bilfinger Compliance-systems er våre retningslinjer for etikk, integritet, konkurranse og tredjepart som er i tråd med globale krav og internasjonale standarder. I Bilfinger Industrier skal alt arbeid kjennetegnes av høy integritet, profesjonalitet, faglig dyktighet, full åpenhet og en bevisst holdning til etikk.

Som ansatte i Bilfinger Industrier skal vi:

  • bekjempe korrupsjon
  • bekjempe bestikkelser, privat begunstigelse og sløsing
  • bekjempe konkurransebegrensende samarbeid
  • motvirke ulovlig og svart arbeid
  • behandle hverandre rettferdig og omgås med respekt og lojalitet
  • overholde taushetsplikt og ikke misbruke fortrolig informasjon
  • unngå sponsing og donasjoner for å oppnå fordeler

Den som kommer i situasjoner hvor det kan knyttes usikkerhet eller tvil om praktiseringen av selskapets etiske standard, eller som observerer noe som kan oppfattes som brudd på denne, har rett og plikt til å søke råd eller varsle om dette. Arbeidsmiljølovens § 2-4 og 2-5 gir ansatte rett til å varsle og vern mot gjengjeldelse. I slike tilfeller kan nærmeste overordnede, administrerende direktør eller selskapets etikkombud kontaktes.

Etikkombud i Bilfinger Industrier er Direktør HR Rune Erland.
Kontaktinformasjon:
rune.erland*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@bilfinger.com eller telefon 48 02 44 44 (sentralbord)/92 86 38 04 mobil.

Bilfinger Industrier er også medlem av Transparency International.

Bilfinger Compliance Communications

Are you aware of specific circumstances indicating there may be compliance violations that concern Bilfinger, and wish to report the case to us?


Please click here to access the Bilfinger Compliance Communications reporting system


You can also contact Bilfinger Compliance Communications by telephone at


00800 – B-I-L-F-I-N-G-E-R
(00800 - 245 34 64 37)


If you cannot reach Bilfinger Compliance Communications at this number, please check here whether a different number applies in your country.