Bilfinger Industrier Norge AS

Navigation
Selskapet

Om Bilfinger Industrier

Historie

Gjennom en lang industriell historie har selskapet skaffet oss et solid fotfeste i et krevende marked. Bilfinger Industrier er en ledende ISO-kontraktør. Vi leverer tjenester innen isolering, stillastjenester og overflatebehandling, brannbeskyttelse, innredning/arkitekt, tilkomstteknikk og habitat. Vi leverer også ingeniørtjenester. Les mer under fanene  "Tjenester" og "Produkter".

En mangfoldig leverandør kan påta seg større oppgaver og ansvar. Vårt brede tjenestespekter gjør oss i stand til å påta oss et større ansvar.

For kunden gir dette fordeler som:

  • Optimal planlegging og gjennomføring
  • Større fleksibilitet 
  • Lavere totale kostnader gjennom effektiv administrasjon og ledelse

Investering i kompetanse gir langsiktig avkastning

I regi av Bilfinger Academy ivaretar vi en viktig del av medarbeidernes utdanning og utvikling. Her gjennomføres fagopplæring, tverrfaglig utdannelse, kursing innen HMSK, oppfølging av lærlinger og lederutviklingsprogram.

Med dette oppnås økt fagkunnskap og flerferdighet, noe som igjen bidrar til bedre kvalitet, effektivitet og fleksibilitet.

Våre viktigste markeder

Bilfinger Industrier har bred erfaring fra store og små prosjekter på ulike områder. Våre viktigste markeder er: 

  • Olje- og gassindustrien, onshore og offshore. Vi sikter oss inn på nybygg/utbyggingsprosjekter og langsiktige vedlikeholds- og modifikasjonsprosjekter
  • Lokale markeder innen tradisjonell prosess-, verksteds- og næringsmiddelindustri 

Våre Lambda Produkter

For å komplettere vårt tjenestespekter leverer vi testet og sertifiserte stål/polymerstål- kasser og jakkeløsninger til on, offshore og marinindustri. Vi leverer standard- og skreddersydde løsninger som er tilpasset kundens behov fra våre prefabrikeringsverksteder. Vi produserer etter Norsok krav og kundespesifikke behov, som overholder fastsatte interne prosedyrer. HMSK er en naturlig del av kvalitetsarbeidet i våre produksjonslokaler.

Grunnlaget for videre suksess

Fremtidig suksess krever at vi utvikler oss i takt med markedet. Derfor skal vi alltid jobbe for å styrke vår posisjon som en kompetent, nytenkende og endringsdyktig organisasjon. Kundene skal trives med å arbeide med oss. De skal oppleve entusiasme, engasjement og at vi stadig finner kostnadseffektive arbeidsmetoder og produktløsninger.

Kontakt oss

###CONTACTBUTTONTITLE###

Hovedkontor Stavanger